Algemene voorwaarden en Privacy Statement

Algemeen

Samenwerkende Ondernemers B.V. (inleenproces.nl) als beheerder van het

inhuurproces via deze applicatie, hecht grote waarde aan het beschermen van de privacy

van de gebruikers. Wij streven ernaar om een veilige gebruikerservaring te bieden. Deze

verklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens

gebruiken die u via deze website verstrekt. De verklaring is niet van toepassing op

gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen.

inleenproces.nl houdt zich aan de wetgeving voor bescherming van

persoonsgegevens. Dezewetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking

hebben op u en geeft u verscheidene rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

inleenproces.nl verzoekt U om persoonsgegevens op te geven, waaronder uw naam,

adres, e-mailadres, telefoonnummer en documenten waaruit uw identiteit te achterhalen

is. Wij openbaren geen persoonsgegevens van u of gegevens over uw gebruik van de

website (zoals de gebieden die u bezoekt of de diensten waartoe u toegang verkrijgt) aan

derden, behoudens voor zover hieronder bepaald.

Wij kunnen uw gegevens aan derden openbaren indien u instemt met deze

openbaarmaking. Als u bijvoorbeeld met een cv reageert op een opdracht, krijgt de

beheerder en de opdrachtgever (manager / P&O functionaris)van deze opdracht toegang

tot het cv. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren aan bedrijven en personen die wij in

dienst hebben om namens ons taken uit te voeren.

De taken die namens ons worden uitgevoerd omvatten het hosten van onze webservers,

het analyseren van gegevens en het bieden van klantenservice, het beheren van

opdrachten. Deze bedrijven en personen zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens

voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren, maar zij mogen deze gegevens

niet delen met andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel.

inleenproces.nl behoudt de controle en verantwoordelijkheid over alle gegevens die op

deze wijze gedeeld worden. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren als wij hiertoe op

grond van de wet verplicht worden, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende

instantie verzocht worden of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om: (a)

te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; (b) de rechten of het

eigendom van de deelnemers te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de

staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het

publiek te beschermen.

U kunt op ieder gewenst moment al uw gegevens uit ons systeem aanpassen of volledig

verwijderen.

Veiligheid

inleenproces.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen

om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde

toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Niettegenstaande deze maatregelen blijft

het internet een open systeem, en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden er

nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor

oneigenlijke doelen te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat

gemaakt wordt van cv's door derden die toegang krijgen tot deze cv's terwijl zij zich in

onze doorzoekbare database bevinden. U kunt op elk moment uw cv uit onze

doorzoekbare database laten verwijderen; via het contactformulier opde website. Het blijft

echter mogelijk dat de deelnemers, en partijen die op een andere wijze toegang hebben

verkregen tot de database, een kopie van uw cv in hun eigen bestanden of databases

bewaard hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren, het gebruik of de privacy

van cv's of profielen in deze gevallen. Wanneer u ons gegevens van een referentie of een

kandidaat opgeeft, is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze persoon weet

dat u zijn/haar gegevens hebt doorgezonden en schriftelijk aan u toestemming heeft

gegeven om dit te doen.

De door inleenproces.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar

mogen worden geacht. Toch is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt

gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan

op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. inleenproces.nl kan

niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. inleenproces.nl

aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de

daarop/daardoor verstrekte informatie. inleenproces.nl aanvaardt geen enkele

aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door inleenproces.nl worden

onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van inleenproces.nl

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de

informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer

mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is

verplicht aanwijzingen van inleenproces.nl omtrent het gebruik van de informatie op te

volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle

auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands

recht is van toepassing

Samenwerkende Ondernemers BV

Ard Schuurman

Algemeen Directeur

©2019 Samenwerkende Ondernemers BV

Log in

   Wachtwoord vergeten

Meer pagina's

Log in met uw account gegevens


Om gebruik te kunnen maken van In- en Uitleen moet u inloggen met uw account

   Wachtwoord vergeten
  • Plaats werk
  • Plaats vacatures
  • Praat met mensen op het Job-Board
  • Vind werk
  • Zoek in vacatures
  • Netwerk